trigonal

trigonal là gì? Ý nghĩa của từ trigonal (thuộc) tam giác tam tuyến

  • trigonal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trigonal là gì ?
  • trigonal là gì trong toán học ?
  • trigonal dịch
  • trigonal dictionary
  • trigonal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trigonal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trigonal trong toán học
  • trigonal tiếng việt là gì ?
  • What is trigonal in english ?