trigger discriminator

trigger discriminator là gì? Ý nghĩa của từ trigger discriminator mt.máy phân biệt xung khởi động

  • trigger discriminator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trigger discriminator là gì ?
  • trigger discriminator là gì trong toán học ?
  • trigger discriminator dịch
  • trigger discriminator dictionary
  • trigger discriminator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trigger discriminator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trigger discriminator trong toán học
  • trigger discriminator tiếng việt là gì ?
  • What is trigger discriminator in english ?