triangulate

triangulate là gì? Ý nghĩa của từ triangulate tam giác phân

  • triangulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triangulate là gì ?
  • triangulate là gì trong toán học ?
  • triangulate dịch
  • triangulate dictionary
  • triangulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triangulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triangulate trong toán học
  • triangulate tiếng việt là gì ?
  • What is triangulate in english ?