trial

trial là gì? Ý nghĩa của từ trial phép thử; thí nghiệm

  • trial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trial là gì ?
  • trial là gì trong toán học ?
  • trial dịch
  • trial dictionary
  • trial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trial trong toán học
  • trial tiếng việt là gì ?
  • What is trial in english ?