transverse axis

transverse axis là gì? Ý nghĩa của từ transverse axis trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)

  • transverse axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transverse axis là gì ?
  • transverse axis là gì trong toán học ?
  • transverse axis dịch
  • transverse axis dictionary
  • transverse axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transverse axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transverse axis trong toán học
  • transverse axis tiếng việt là gì ?
  • What is transverse axis in english ?