transversality

transversality là gì? Ý nghĩa của từ transversality tính chất nằm ngang

  • transversality là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transversality là gì ?
  • transversality là gì trong toán học ?
  • transversality dịch
  • transversality dictionary
  • transversality là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transversality trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transversality trong toán học
  • transversality tiếng việt là gì ?
  • What is transversality in english ?