transpose

transpose là gì? Ý nghĩa của từ transpose chuyển vị, đổi vế

  • transpose là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transpose là gì ?
  • transpose là gì trong toán học ?
  • transpose dịch
  • transpose dictionary
  • transpose là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transpose trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transpose trong toán học
  • transpose tiếng việt là gì ?
  • What is transpose in english ?