transmit

transmit là gì? Ý nghĩa của từ transmit truyền

  • transmit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transmit là gì ?
  • transmit là gì trong toán học ?
  • transmit dịch
  • transmit dictionary
  • transmit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transmit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transmit trong toán học
  • transmit tiếng việt là gì ?
  • What is transmit in english ?