translation

translation là gì? Ý nghĩa của từ translation phép tịnh tiến, sự dịch

  • translation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ translation là gì ?
  • translation là gì trong toán học ?
  • translation dịch
  • translation dictionary
  • translation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ translation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ translation trong toán học
  • translation tiếng việt là gì ?
  • What is translation in english ?