transient oscillation

transient oscillation là gì? Ý nghĩa của từ transient oscillation dao động nhất thời

  • transient oscillation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transient oscillation là gì ?
  • transient oscillation là gì trong toán học ?
  • transient oscillation dịch
  • transient oscillation dictionary
  • transient oscillation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transient oscillation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transient oscillation trong toán học
  • transient oscillation tiếng việt là gì ?
  • What is transient oscillation in english ?