transient motion

transient motion là gì? Ý nghĩa của từ transient motion chuyển động kéo theo

  • transient motion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transient motion là gì ?
  • transient motion là gì trong toán học ?
  • transient motion dịch
  • transient motion dictionary
  • transient motion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transient motion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transient motion trong toán học
  • transient motion tiếng việt là gì ?
  • What is transient motion in english ?