transient fault

transient fault là gì? Ý nghĩa của từ transient fault sự hỏng không ổn định

  • transient fault là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transient fault là gì ?
  • transient fault là gì trong toán học ?
  • transient fault dịch
  • transient fault dictionary
  • transient fault là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transient fault trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transient fault trong toán học
  • transient fault tiếng việt là gì ?
  • What is transient fault in english ?