transcendency

transcendency là gì? Ý nghĩa của từ transcendency tính siêu việt

  • transcendency là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transcendency là gì ?
  • transcendency là gì trong toán học ?
  • transcendency dịch
  • transcendency dictionary
  • transcendency là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transcendency trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transcendency trong toán học
  • transcendency tiếng việt là gì ?
  • What is transcendency in english ?