tracing

tracing là gì? Ý nghĩa của từ tracing vẽ, đựng (đường cong)

  • tracing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tracing là gì ?
  • tracing là gì trong toán học ?
  • tracing dịch
  • tracing dictionary
  • tracing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tracing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tracing trong toán học
  • tracing tiếng việt là gì ?
  • What is tracing in english ?