torsion ring

torsion ring là gì? Ý nghĩa của từ torsion ring đs.vành có xoắn

  • torsion ring là gì ?

  • Ý nghĩa của từ torsion ring là gì ?
  • torsion ring là gì trong toán học ?
  • torsion ring dịch
  • torsion ring dictionary
  • torsion ring là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ torsion ring trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ torsion ring trong toán học
  • torsion ring tiếng việt là gì ?
  • What is torsion ring in english ?