tolerance number of defects

tolerance number of defects là gì? Ý nghĩa của từ tolerance number of defects tk.số phế phẩm cho phép

  • tolerance number of defects là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tolerance number of defects là gì ?
  • tolerance number of defects là gì trong toán học ?
  • tolerance number of defects dịch
  • tolerance number of defects dictionary
  • tolerance number of defects là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tolerance number of defects trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tolerance number of defects trong toán học
  • tolerance number of defects tiếng việt là gì ?
  • What is tolerance number of defects in english ?