time-delay relay

time-delay relay là gì? Ý nghĩa của từ time-delay relay rơle thời trễ

  • time-delay relay là gì ?

  • Ý nghĩa của từ time-delay relay là gì ?
  • time-delay relay là gì trong toán học ?
  • time-delay relay dịch
  • time-delay relay dictionary
  • time-delay relay là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ time-delay relay trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ time-delay relay trong toán học
  • time-delay relay tiếng việt là gì ?
  • What is time-delay relay in english ?