threshold

threshold là gì? Ý nghĩa của từ threshold mức; ngưỡng

  • threshold là gì ?

  • Ý nghĩa của từ threshold là gì ?
  • threshold là gì trong toán học ?
  • threshold dịch
  • threshold dictionary
  • threshold là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ threshold trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ threshold trong toán học
  • threshold tiếng việt là gì ?
  • What is threshold in english ?