thirteen

thirteen là gì? Ý nghĩa của từ thirteen mười ba (13)

  • thirteen là gì ?

  • Ý nghĩa của từ thirteen là gì ?
  • thirteen là gì trong toán học ?
  • thirteen dịch
  • thirteen dictionary
  • thirteen là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ thirteen trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ thirteen trong toán học
  • thirteen tiếng việt là gì ?
  • What is thirteen in english ?