theoretical

theoretical là gì? Ý nghĩa của từ theoretical thuộc lý thuyết

  • theoretical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ theoretical là gì ?
  • theoretical là gì trong toán học ?
  • theoretical dịch
  • theoretical dictionary
  • theoretical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ theoretical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ theoretical trong toán học
  • theoretical tiếng việt là gì ?
  • What is theoretical in english ?