theodolite

theodolite là gì? Ý nghĩa của từ theodolite trđ.kính kinh vĩ, teođôlit

  • theodolite là gì ?

  • Ý nghĩa của từ theodolite là gì ?
  • theodolite là gì trong toán học ?
  • theodolite dịch
  • theodolite dictionary
  • theodolite là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ theodolite trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ theodolite trong toán học
  • theodolite tiếng việt là gì ?
  • What is theodolite in english ?