tetrahedral coordinates

tetrahedral coordinates là gì? Ý nghĩa của từ tetrahedral coordinates toạ độ tứ diện

  • tetrahedral coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tetrahedral coordinates là gì ?
  • tetrahedral coordinates là gì trong toán học ?
  • tetrahedral coordinates dịch
  • tetrahedral coordinates dictionary
  • tetrahedral coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tetrahedral coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tetrahedral coordinates trong toán học
  • tetrahedral coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is tetrahedral coordinates in english ?