ternary operation

ternary operation là gì? Ý nghĩa của từ ternary operation phép toán tam nguyên

  • ternary operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ternary operation là gì ?
  • ternary operation là gì trong toán học ?
  • ternary operation dịch
  • ternary operation dictionary
  • ternary operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ternary operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ternary operation trong toán học
  • ternary operation tiếng việt là gì ?
  • What is ternary operation in english ?