termination

termination là gì? Ý nghĩa của từ termination sự kết thúc

  • termination là gì ?

  • Ý nghĩa của từ termination là gì ?
  • termination là gì trong toán học ?
  • termination dịch
  • termination dictionary
  • termination là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ termination trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ termination trong toán học
  • termination tiếng việt là gì ?
  • What is termination in english ?