tension

tension là gì? Ý nghĩa của từ tension sự kéo, sự căng, sức căng

  • tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tension là gì ?
  • tension là gì trong toán học ?
  • tension dịch
  • tension dictionary
  • tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tension trong toán học
  • tension tiếng việt là gì ?
  • What is tension in english ?