take up

take up là gì? Ý nghĩa của từ take up Khởi đầu

  • take up là gì ?

  • Ý nghĩa của từ take up là gì ?
  • take up là gì trong toán học ?
  • take up dịch
  • take up dictionary
  • take up là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ take up trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ take up trong toán học
  • take up tiếng việt là gì ?
  • What is take up in english ?