tactical

tactical là gì? Ý nghĩa của từ tactical (thuộc) chiến thuật

  • tactical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tactical là gì ?
  • tactical là gì trong toán học ?
  • tactical dịch
  • tactical dictionary
  • tactical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tactical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tactical trong toán học
  • tactical tiếng việt là gì ?
  • What is tactical in english ?