synthetical

synthetical là gì? Ý nghĩa của từ synthetical tổng hợp, synthetic

  • synthetical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ synthetical là gì ?
  • synthetical là gì trong toán học ?
  • synthetical dịch
  • synthetical dictionary
  • synthetical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ synthetical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ synthetical trong toán học
  • synthetical tiếng việt là gì ?
  • What is synthetical in english ?