synodic

synodic là gì? Ý nghĩa của từ synodic tv.giao hội (của hành tinh với mặt trời), synodical

  • synodic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ synodic là gì ?
  • synodic là gì trong toán học ?
  • synodic dịch
  • synodic dictionary
  • synodic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ synodic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ synodic trong toán học
  • synodic tiếng việt là gì ?
  • What is synodic in english ?