symmetry plane

symmetry plane là gì? Ý nghĩa của từ symmetry plane mặt phẳng đối xứng

  • symmetry plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ symmetry plane là gì ?
  • symmetry plane là gì trong toán học ?
  • symmetry plane dịch
  • symmetry plane dictionary
  • symmetry plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ symmetry plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ symmetry plane trong toán học
  • symmetry plane tiếng việt là gì ?
  • What is symmetry plane in english ?