sustain

sustain là gì? Ý nghĩa của từ sustain gìn giữ; chịu đựng, chống đỡ, duy trì

  • sustain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sustain là gì ?
  • sustain là gì trong toán học ?
  • sustain dịch
  • sustain dictionary
  • sustain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sustain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sustain trong toán học
  • sustain tiếng việt là gì ?
  • What is sustain in english ?