surd

surd là gì? Ý nghĩa của từ surd vô lý // số vô tỷ, biểu thức vô lý

  • surd là gì ?

  • Ý nghĩa của từ surd là gì ?
  • surd là gì trong toán học ?
  • surd dịch
  • surd dictionary
  • surd là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ surd trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ surd trong toán học
  • surd tiếng việt là gì ?
  • What is surd in english ?