supply line

supply line là gì? Ý nghĩa của từ supply line tuyến cấp liệu

  • supply line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ supply line là gì ?
  • supply line là gì trong toán học ?
  • supply line dịch
  • supply line dictionary
  • supply line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ supply line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ supply line trong toán học
  • supply line tiếng việt là gì ?
  • What is supply line in english ?