supplementation

supplementation là gì? Ý nghĩa của từ supplementation (phần) phụ, (phần) bù

  • supplementation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ supplementation là gì ?
  • supplementation là gì trong toán học ?
  • supplementation dịch
  • supplementation dictionary
  • supplementation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ supplementation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ supplementation trong toán học
  • supplementation tiếng việt là gì ?
  • What is supplementation in english ?