supervisory control

supervisory control là gì? Ý nghĩa của từ supervisory control điều khiển từ xa

  • supervisory control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ supervisory control là gì ?
  • supervisory control là gì trong toán học ?
  • supervisory control dịch
  • supervisory control dictionary
  • supervisory control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ supervisory control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ supervisory control trong toán học
  • supervisory control tiếng việt là gì ?
  • What is supervisory control in english ?