sufficient statistic

sufficient statistic là gì? Ý nghĩa của từ sufficient statistic thống kê đủ

  • sufficient statistic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sufficient statistic là gì ?
  • sufficient statistic là gì trong toán học ?
  • sufficient statistic dịch
  • sufficient statistic dictionary
  • sufficient statistic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sufficient statistic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sufficient statistic trong toán học
  • sufficient statistic tiếng việt là gì ?
  • What is sufficient statistic in english ?