subscript

subscript là gì? Ý nghĩa của từ subscript chỉ số dưới

  • subscript là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subscript là gì ?
  • subscript là gì trong toán học ?
  • subscript dịch
  • subscript dictionary
  • subscript là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subscript trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subscript trong toán học
  • subscript tiếng việt là gì ?
  • What is subscript in english ?