subharmonic

subharmonic là gì? Ý nghĩa của từ subharmonic diều hòa dưới

  • subharmonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subharmonic là gì ?
  • subharmonic là gì trong toán học ?
  • subharmonic dịch
  • subharmonic dictionary
  • subharmonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subharmonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subharmonic trong toán học
  • subharmonic tiếng việt là gì ?
  • What is subharmonic in english ?