stress-strain relation

stress-strain relation là gì? Ý nghĩa của từ stress-strain relation hệ thức ứng xuất – biến dạng

  • stress-strain relation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress-strain relation là gì ?
  • stress-strain relation là gì trong toán học ?
  • stress-strain relation dịch
  • stress-strain relation dictionary
  • stress-strain relation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress-strain relation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress-strain relation trong toán học
  • stress-strain relation tiếng việt là gì ?
  • What is stress-strain relation in english ?