stratified sampler

stratified sampler là gì? Ý nghĩa của từ stratified sampler mẫu phân lớp

  • stratified sampler là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stratified sampler là gì ?
  • stratified sampler là gì trong toán học ?
  • stratified sampler dịch
  • stratified sampler dictionary
  • stratified sampler là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stratified sampler trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stratified sampler trong toán học
  • stratified sampler tiếng việt là gì ?
  • What is stratified sampler in english ?