stratified

stratified là gì? Ý nghĩa của từ stratified được phân tầng

  • stratified là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stratified là gì ?
  • stratified là gì trong toán học ?
  • stratified dịch
  • stratified dictionary
  • stratified là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stratified trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stratified trong toán học
  • stratified tiếng việt là gì ?
  • What is stratified in english ?