stratifiable

stratifiable là gì? Ý nghĩa của từ stratifiable hh.phân tầng được, phân thớ được

  • stratifiable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stratifiable là gì ?
  • stratifiable là gì trong toán học ?
  • stratifiable dịch
  • stratifiable dictionary
  • stratifiable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stratifiable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stratifiable trong toán học
  • stratifiable tiếng việt là gì ?
  • What is stratifiable in english ?