strain tension

strain tension là gì? Ý nghĩa của từ strain tension tenxơ biến dạng

  • strain tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strain tension là gì ?
  • strain tension là gì trong toán học ?
  • strain tension dịch
  • strain tension dictionary
  • strain tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strain tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strain tension trong toán học
  • strain tension tiếng việt là gì ?
  • What is strain tension in english ?