strain analysis

strain analysis là gì? Ý nghĩa của từ strain analysis phân tích biến dạng

  • strain analysis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strain analysis là gì ?
  • strain analysis là gì trong toán học ?
  • strain analysis dịch
  • strain analysis dictionary
  • strain analysis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strain analysis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strain analysis trong toán học
  • strain analysis tiếng việt là gì ?
  • What is strain analysis in english ?