statically

statically là gì? Ý nghĩa của từ statically một cách tĩnh

  • statically là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statically là gì ?
  • statically là gì trong toán học ?
  • statically dịch
  • statically dictionary
  • statically là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statically trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statically trong toán học
  • statically tiếng việt là gì ?
  • What is statically in english ?