statical moment

statical moment là gì? Ý nghĩa của từ statical moment Cơ.mômen tĩnh

  • statical moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statical moment là gì ?
  • statical moment là gì trong toán học ?
  • statical moment dịch
  • statical moment dictionary
  • statical moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statical moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statical moment trong toán học
  • statical moment tiếng việt là gì ?
  • What is statical moment in english ?