statical

statical là gì? Ý nghĩa của từ statical tĩnh, bất động; dừng; ổn định, static

  • statical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statical là gì ?
  • statical là gì trong toán học ?
  • statical dịch
  • statical dictionary
  • statical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statical trong toán học
  • statical tiếng việt là gì ?
  • What is statical in english ?