statical characteristic

statical characteristic là gì? Ý nghĩa của từ statical characteristic xibđặc trưng tĩnh

  • statical characteristic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statical characteristic là gì ?
  • statical characteristic là gì trong toán học ?
  • statical characteristic dịch
  • statical characteristic dictionary
  • statical characteristic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statical characteristic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statical characteristic trong toán học
  • statical characteristic tiếng việt là gì ?
  • What is statical characteristic in english ?