stated

stated là gì? Ý nghĩa của từ stated được phát biểu, được trình bày, được biết

  • stated là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stated là gì ?
  • stated là gì trong toán học ?
  • stated dịch
  • stated dictionary
  • stated là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stated trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stated trong toán học
  • stated tiếng việt là gì ?
  • What is stated in english ?