standing

standing là gì? Ý nghĩa của từ standing đứng, bất động // vị trí

  • standing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ standing là gì ?
  • standing là gì trong toán học ?
  • standing dịch
  • standing dictionary
  • standing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ standing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ standing trong toán học
  • standing tiếng việt là gì ?
  • What is standing in english ?